projektowanie domu

Adaptacja projektu domu – czym jest i czy zawsze jest konieczna?

Każdy, kto rozważa zakup gotowego projektu domu, powinien wiedzieć, że taki projekt wymaga obowiązkowej adaptacji wykonanej przez osobę do tego uprawnioną. Celem tego działania jest dostosowanie projektu do miejsca, na którym będzie realizowany, czyli do działki, którą dysponuje inwestor. Firmy oferujące gotowe projekty domów przyjmują przy obliczeniach uśrednione wskaźniki dla warunków glebowych i klimatycznych, które różnią się na obszarze kraju, dlatego należy projekt dostosować do wybranej lokalizacji. Obowiązkowa Adaptacja projektu to także okazja do wprowadzenia zmian na życzenie inwestora, jednak nie każda zmiana się opłaca, o czym warto wiedzieć wcześniej.

Komu najlepiej zlecić adaptację projektu domu?

Adaptacji projektu może dokonać architekt legitymujący się ważnymi uprawnieniami projektowymi i aktualnym zaświadczeniem o członkostwie w Izbie Architektów lub Inżynierów Budownictwa. Po adaptacji jest on całkowicie odpowiedzialny za projekt. Oprócz uprawnień i doświadczenia dobrze, jeśli ta osoba zna lokalne warunki nie tylko z przepisów i dokumentów, ale też z doświadczenia, dlatego architekta adaptującego gotowy projekt domu najlepiej wybrać z terenu, na którym ma być realizowana inwestycja. Warto udać się do osoby polecanej, która złożyła w miejscowym urzędzie niejedną dokumentację i zna wymagania osób, które będą projekt opiniowały lub akceptowały i wydawały pozwolenie na budowę.

Obowiązkowy zakres adaptacji projektu

Najważniejszym celem adaptacji projektu jest wykonanie obliczeń z uwzględnieniem miejscowych wskaźników i albo potwierdzenie, że konstrukcja domu jest prawidłowa, albo wprowadzenie odpowiednich zmian. Bierze się przy tym pod uwagę parametry podłoża na konkretnej parceli, miejscowy klimat, warunki dojazdu, a także położenie względem dostępu do mediów, najbliższych budynków sąsiednich. Architekt adaptujący uwzględnia ewentualne ograniczenia zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub warunkach zabudowy i w razie konieczności wykonuje zmiany w projekcie. Ważnym etapem adaptacji jest analiza miejscowych warunków gruntowo – wodnych w kontekście izolacji zaplanowanej dla danego domu. Jeśli zachodzi potrzeba, architekt zmienia proponowane materiały i grubości na takie, które zagwarantują bezpieczne i komfortowe użytkowanie domu. Kolejnym przedmiotem uwagi jest konstrukcja budynku. Przelicza się ją na nowo z uwzględnieniem warunków na danej działce, a w razie potrzeby – modyfikuje, tak aby była zgodna z normami obciążeniowymi i bezpieczna. W ten sposób analizuje się i potwierdza poprawność każdej instalacji. Przedmiotem obowiązkowej adaptacji jest także dodanie do dokumentacji projektu zagospodarowania terenu działki. Prezentuje się na nim szczegółowo położenia planowanego budynku mieszkalnego oraz takich rzeczy jak podjazdy, pojemniki na odpady, ewentualnie szambo, miejsce postojowe, altany, wolnostojący garaż, oczyszczalnia ścieków, zbiornik na paliwo. Architekt adaptujący wyznacza także obszaru oddziaływania obiektu budowlanego, co jest niezbędną częścią składanej dokumentacji i dba o dołączenie do niej poświadczenia o prawie inwestora do dysponowania daną nieruchomością na cele budowlane, a także i innych wymaganych załączników do wniosku, który składa się we właściwym urzędzie aby uzyskać pozwolenie a budowę lub ją zgłosić.

To dobry moment na dodatkowe zmiany w projekcie

Jeśli wybiera się gotowy projekt domu, to najlepiej wybrać taki, który spełnia wszystkie wymagania i potrzeby przyszłych mieszkańców, a ponieważ oferta biur architektonicznych jest bardzo bot=gata, to jest to jak najbardziej możliwe. Czasem jednak na etapie adaptacji inwestor prosi o wprowadzenie pewnych zmian. Modyfikacje polegające na tym, żeby lekko przesunąć jakieś ściany wewnętrzne, zamknąć lub otworzyć jakąś przestrzeń, zaadaptować strych, zmienić położenie okien są możliwe, ale każdą należy omówić z architektem i poprosić o określenie, czy będzie to zmiana kwalifikowana jako nieistotna, czyli nie naruszająca konstrukcji budynku, czy też jako istotna. Ten drugi rodzaj zmian może oznaczać większe koszty za adaptację. Zaliczamy tu głownie zmiany liczby kondygnacji i powierzchni domu. Tego typu modyfikacje wymagają też zgody autora projektu. Duże, solidne pracownie architektoniczne, jak Z500, wydają zgodę bezpłatnie, ale nie jest to ogólna zasada, więc trzeba się upewnić, czy taką zgodę mamy.

About the author

Redakcja

View all posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.